En levande stad behöver transporter

Vad krävs för en levande stad? Har du funderat på hur staden skulle se ut utan transporter? Överfyllda soprum, tomma varor på hyllorna eller barnfamiljen som inte får vardagen att gå ihop utan bilen. Alla transportslag behövs för en levande stad!

Detta var utgångspunkten för oss när vi fick uppdraget att producera denna film om vardagstransporter för BIL Sweden, Sveriges åkeriföretag och Transportföretagen. AHA Produktion står för idé och produktion – från ax till limpa!

Vi producerade även en kortversion/teaser till sociala medier, där fokus låg på känsla och förstärkande texter i bilden.