Vad är en trygg vård?

I en serie filmer ger vi röst åt läkare som berättar om sin hektiska vardagssituation. I den här filmen möter vi Anna Holst, specialist i allmänmedicin och vårdcentralchef på Backa vårdcentral.

Sedan många år hjälper vi Sveriges läkarförbund att kommunicera med film. Det senaste året har vi producerat ett mängd filmer till sajten Tryggvard.se, som finns till för att synliggöra Sveriges läkare och öka förståelsen för förbundets medlemmarnas arbetsinsats och arbetsvillkor.