Invest in people

Flera av samhällets insatser för personer i behov av extra stöd bör ses som en investering och inte bara betraktas som en utgiftspost! Det hjälpte vi SKL, Sveriges kommuner och Landsting, samt Uppdrag Psykisk Hälsa, att kommunicera.

När ämnet är allvarligt är det viktigt att tänka ett varv extra kring stil och känsla. I denna film använde vi ett seriöst illustrationsmanér där klossarna fick symbolisera samhället och dess strukturer och illustrationerna det mänskliga – med målet att kombinera det sakliga med värme.

Filmen producerades på både svenska och engelska.

Vi på AHA Produktion står för totalproduktion.