Vet du om ditt läkemedel är försäkrat?

Vi fick i uppdrag att göra en film som berättar om Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. För att lyfta ett ämne som kan uppfattas som kliniskt och tungt hittade vi inspiration i växtriket.

Ett roligt och bra samarbete med vår uppdragsgivare Springtime!